Blogs kunnen hier komen. Momenteel is deze button nog niet echt geinplementeerd.

 

Het Waterschap is voornemens een moerasrand aan te leggen rondom ons eiland Pekland.

Om de milieusituatie voor die tijd in kaart te brengen en te komen tot een goed beheersplan, zijn een aantal leerlingen van het Wellant College ingeschakeld.

Zij gaan in het kader van hun studie in samenspraak met het waterschap een voorzet maken voor zo'n beleidsplan.

Dit plan moet een goed beleidsplan worden om flora en fauna te beheren, met name voor het behoud van de zeggekorfslak. 

De aanleg van de moerasrand is door het Waterschap voorlopig uitgesteld aangezien de de operatie duurder is dan was geraamd.

De aanleg van de moerasrand rondom Pekland is oktober/november 2019 begonnen en was maart 2020 afgerond.