Het clubblad voor leden, donateurs en begunstigers van de watersportvereniging Schieland verschijnt 2x per jaar
Redactie: johanluthart@kpnmail.nl