Geachte leden van WV Schieland,

Coronavirus/Covid-19 nieuws.

Jachthavens mogen sinds 29 april weer overdag geopend zijn van 07.00 – 22.00 uur. Vanaf 9 mei is ook overnachten op vaste ligplaatsen weer toegestaan. Voor jachthavens geldt dat openbare toiletten inmiddels gebruikt mogen worden. Openbare douche- en wasgelegenheden bij jachthavens mogen vanaf 15 juni 2020 gebruikt worden. De anderhalve meter regel blijft onverminderd van kracht op het hele terrein, in het clubhuis, toiletten, washok en ook op de steigers/terras. Het clubhuis mag gebruikt worden maar wel 1,5 mtr afstand onderling is verplicht dus max 30 personen zou theoretisch mogelijk zijn maar in de praktijk eigenlijk niet haalbaar voor ons. Bestuur is leidend hierin. Ook voor paracommerciële horeca van buitensportverenigingen geldt dat de verenigingskantine nog gesloten moet blijven. Er mag wel eten en drinken bereidt worden maar moet buiten genuttigd worden en de 1,5 mtr eis blijft leidend hierin.  

Het bestuur streeft er naar om via de mail en/of mededelingen op de borden op het terrein de leden op de hoogte te houden van de meest actuele situatie betreffende de noodverordening VRR en van het RIVM.

Met vriendelijke groet,

Bestuur WV Schieland

Zie verder de volgende links:

Q&A over de maatregelen in Rotterdam-Rijnmond is te vinden op de site:  rijnmondveilig.nl

Zie voor informatie ook: https://www.rotterdam.nl/recreatievaart  

 

De vereniging wordt draaiend gehouden door louter vrijwilligers in het bestuur en in de commissies. De leden zijn ‘eigenaars’ of ‘aandeelhouders’ van de vereniging en bepalen tijdens de ledenvergaderingen het te voeren beleid. Mede omdat de leden verplicht zijn een aantal dagen per jaar aktief mee te helpen, kunnen de kosten voor de ligplaatsen relatief laag gehouden worden. Zulke aktieve dagen zijn de terreindag in het najaar, twee hellingdagen voor eigenaren van boten die uit het water gaan, en soms 1 á 2 extra onderhoudsdagen per jaar, zoals een paar jaar geleden bij de vervanging van de houten steigers door onderhoudsvrije kunststof steigers. Betrokkenheid van de leden bij de vereniging is noodzakelijk voor het voortbestaan van onze vereniging in de huidige vorm. Deelname in bestuur en/of commissies wordt zeer op prijs gesteld.

We hebben een mooi clubhuis met bar, een keuken, een terras, toiletten, geen douches. Een aktieve klaverjasclub, een EHBO groep. AED aanwezig. Jaarlijks een BBQ en/of gourmet-bijeenkomst en andere verenigingsaktiviteiten, zoals natuurlijk de ledenvergaderingen met het bestuur.

De jachthaven heeft ca. 65 ligplaatsen, met elektra- en drinkwateraansluitingen op de steiger. Er zijn nog enkele boxen vrij. De meeste schepen in de jachthaven zijn motorjachten met een lengte tussen de 6 en 11 meter en een maximale vaste hoogte van 2.30 m, beperkt door de vaste bruggen in de aanvaarroutes. Kortere schepen (sloepen) zijn ook welkom. Er zijn geen aanlegplaatsen en voorzieningen voor passanten. In de zomer kunnen de leden hun auto’s op het omheinde terrein parkeren. Er is camera toezicht. Alleen leden hebben een sleutel van het hek naar het terrein dat verder altijd afgesloten blijft. Bezoekers kunnen aan het hek bellen.

Indien gewenst kunnen de boten 's winters op het terrein geplaatst worden. Het hellingen doen de booteigenaren zelf op de hellingdagen onder leiding van ervaren vrijwilligers middels een hydraulische wagen en een tractor. Als de boten uit het water gaan, worden ze schoongespoten met hoge druk op onze afspuitplaats. De boten worden daarna op uw eigen bokken geplaatst, zodat er eventueel onderhoud kan worden gedaan (schuren en verven). Stopcontacten (Euro 220V) aanwezig. Er zijn twee werkplekken voor groot onderhoud tijdens de winter, als er bijvoorbeeld veel gelast gaat worden (380 krachtstroom aanwezig).

 

Bestuur

  •  
  • Voorzitter                               Joop van Tol (ad interim) 
  • Secretaris                              Johan Luthart johanluthart@kpnmail.nl
  • kassier                                   Leo de Knegt  
  • 2-de penningmeester            Bert de Boer
  • Terreincommissaris               Ruud Munne   
  • Materiaalcommissaris           Chris Leerintveld
  • Clubhuiscommissaris            vacant
  •  


 

email: johanluthart@kpnmail.nl
Ereleden:                                           Wim van Blerck, Johan Luthart
Ballotagecommissie:                       J.C. Luthart-Koops, W. Wichers-Sudmeijer, R. Kunst
Kascommissie:                                 H. van Harten, R. Kunst, reserve J. van Holst

 

Statuten en Reglementen

Onze vereniging is 17 juni 1931 opgericht, koninklijk goedgekeurd d.d. januari 1936, en aangesloten bij de K.N.M.C. en het Verbond Nederlandse Motorbootsport VNM. Ons KvK nummer is 40342945.

Klik hier voor de statuten .

Klik hier voor het huishoudelijk reglement.

Klik hier voor het havenreglement.

Klik hier voor het reglement van de ballotagecommissie.

Klik hier voor het protocol inzake wet bescherming persoonsgegevens WPB.

 

Tarieven

De tarieven zijn gebaseerd op de grootste lengtemaat en breedtemaat van het schip.

Er is geen minimum maat voor de schepen, maar wel een minimum prijs.

Het zijn 'all in' prijzen: liggeld, hellingen met overwintering op de wal, stroom en water. 

Momenteel zijn alle ligplaatsen bezet en is er zelfs een wachtlijst.

 

- Tarief Contributie Booteigenaar: € 180,=

- Tarief Contributie Partner/ geregistreerd partnerschap: € 28,50

- Tarief liggeld Boot per m2 € 13,= (minimale oppervlakte boot 20 m2)

- Tarief Bijboot: € 18,=

- Tarief Entreegeld eenmalig bij inschrijving: € 400,=

- Tarief Borgsom terreinsleutel: € 25,=

- Tarief Donateurs minimaal: € 28,50

 

Voor inlichtingen over ligplaatsen bel onze terreincommissaris Ruud Munne, 0653-870303.

Momenteel zijn er geen ligplaatsen beschikbaar. We hebben zelfs een wachtlijst. 

 

Aanmeldingsformulier nieuw lid

Klik hier voor het formulier. Dit is een pdf bestand dat u met uw pdf-reader kan lezen en kopieren naar een eigen kopiebestand, of met printscreen kan kopieren. Afprinten en invullen met pen. Per post opsturen naar de vereniging of ingevuld scannen en als bestand opsturen naar onze email.

 

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap door een lid ge­schiedt schrif­telijk aan de se­cretaris. Meer informatie is te vinden in Artikel 7 van de statuten

 

Calamiteiten plan

Het concept calamiteitenplan vindt u hier